Historie

Milí přátelé a všichni, kteří jste se rozhodli nám pomáhat.

V roce 2002 se ve mně zrodila myšlenka začít pořádat módní přehlídky v Luhačovicích. Cílem této akce ale nebyla komerce, nýbrž především slavnostní zahájení lázeňské sezóny v našich hotelích. Zároveň jsme chtěli akci udělat jako charitativní projekt, což se nám povedlo hned při prvním ročníku.

V dalších letech jsme na to úspěšně navázali, až se z toho stala tradice. Akce nazvaná Luhačovice – město zdraví a módy nakonec pravidelně vyprodává hlavní sál kulturního domu Elektra.

Každý rok se podaří získat podporu místních podnikatelů a vybrat pro charitativní účely nezanedbatelnou částku, kterou poté rozdělujeme podle přísných pravidel přímo potřebným lidem. Především malým dětem nebo organizacím, které se o ně svojí pílí a s velkou péčí starají.

Akce je vždy už měsíc předem vyprodaná a sál se tak večer zaplní do posledního místa (kapacita cca 600 míst). Nebojíme se říci, že akce je po těch letech velmi úspěšná. Lidem se podle ohlasů líbí a vždy se už ptají na její další pokračování.

Ke každoroční květnové přehlídce se v roce 2004 přidal ještě Vánoční koncert, jehož patronkou je od prvopočátku zpěvačka Bára Basiková. První výtěžky jsme předávali do velkých nadací, jako je třeba Kapka naděje, ale peníze šly také mimo náš region, proto jsme v dalších ročnících vybrali především místní organizace. Tedy převážně nemocnice v Uherském Hradišti a Zlíně, kojenecký ústav ve Valašském Meziříčí, dětský domov ve Vizovicích, Bojkovicích, Domov důchodců ve Strání apod.

V posledních letech se agentura Korunka zastoupená mojí osobou věnuje pomoci konkrétním lidem. Převážně sociálně slabým rodinám, které se dlouhodobě starají o postižené děti a žijící v našem Zlínském kraji. To je podmínkou pro udělení dotace či zakoupení konkrétního daru.

Ve výběru obdarovaných nám pomáhají pediatři a další odborníci, kteří ze svého okolí vytipovávají děti. Do výzev se aktivně zapojují také média, prostřednictvím nichž mohou lidé zasílat žádosti o pomoc nebo nominace. Ty se vyhodnocují ve spolupráci s pediatry a taky se sociálními odbory, aby se zabránilo tomu, že peníze dostane rodina, která je na tom finančně velmi dobře.

Výhodou akcí Korunky a zároveň určitou transparentností je to, že peníze nebo věcné dary se předávají přímo během akcí na pódiu. Lidé, kteří tak jakkoliv přispěli, třeba jen zakoupením vstupenky, tak okamžitě ví, kam peníze směřovaly a co za ně bylo zakoupeno. Například při posledním Vánočním koncertě jsme zakoupili speciální vozík pro nemocného šestiletého chlapce, který se díky této pomoci zařadil mezi děti do mateřské školky. Dále jsme výrazně přispěli na zakoupení osobního vozu pro rodinu, která se stará o svoji handicapovanou dceru. Pomoc v podobě oblečení a nejrůznějšího vybavení putovala také do dětských nemocnic a ústavů.

Celkem jsme již rozdali přes 3 miliony korun. Přehlídka s večerem a Vánoční koncert tak patří mezi jedny z největších charitativních akcí našeho regionu.

Na začátku roku 2010 jsem se ale rozhodla, že chci dosavadní benefiční akce pozvednout na vyšší úroveň. Proto jsem stála u zrodu občanského sdružení Korunka Luhačovice, jehož hlavními cíly bude pomoc nemocným dětem především ve Zlínském regionu a nejbližším okolí, pomoc dětem v dětských odděleních nemocnic, ústavech pro handicapované děti, kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče a dětských domovech a stacionářích v rámci celého regionu, dosažení rovnoprávného postavení zdravotně postižených občanů a rodičů zdravotně postižených dětí ve společnosti. Občanské sdružení se nám nakonec podařilo zaregistrovat a oficiálně vzniklo k 18. březnu 2010.

Ročník 2011 byl zpestřen o charitativní aukci. Jejím předmětem bylo reprezentační oblečení českých sportovců z olympiády ve Vancouveru. Konkrétně snowboardistky Šárky Pančochové, která Českou republiku reprezentovala na snowboardu a jezdila U Rampu. Pochází z nedalekého Uherského Brodu a rozhodla se, že podpoří právě naše aktivity.

S úctou
Veronika Záhorská
zakládající členka o. s. KORUNKA LUHAČOVICE